Arbetsmiljöverket

10 råd vid Inspektioner

 1. Se till att ni har ett fungerande SAM.
 2. Läs vad inspektionen kommer att fokusera på.
 3. Förbered inspektionen genom att gå igenom aktuella rutiner, fördelning av arbetsmiljöuppgifter och skriftliga handlingsplaner. Obs! Inspektörerna är särskilt intresserade av hur riskbedömningar görs.
 4. Vid inspektionen ska alltid en chef och skyddsombudet vara med.
 5. Beskriv verksamheten på ett övergripande sätt för inspektören.
 6. Se till att följa svars och åtgärdstider. Om det inte går, begär anstånd i god tid, skriftligen.
 7. Om något är otydligt, begär att inspektören förklarar vad som menas.
 8. Samverka med skyddsombudet och den berörda personalen. Låt dem vara med när ni formulerar svar till Arbetsmiljöverket.
 9. Skapa en handlingsplan för de åtgärder som måste genomföras, med ansvarig.
 10. Om ni vill överklaga ett beslut gör det i tid.

External image
External image

Börja använda Rimini idag!

Det finns många anledningar till att börja använda Rimini, t.ex. så finns appen på flera europeiska och internationella språk och hjälper er förbättra er internkommunikation.

 • Tillgänglig på flera olika språk
 • Enkel och användarvänlig design
 • Uppfyller krav från Arbetsmiljöverket och EU
 • Förbättrad intern och extern kommunikation