Vad säger lagen?

ISO 31000 antogs i hela värden som en rekommendation till alla länder och är ett ledningssystem för hur företag ska arbeta och säger bland annat att ingen arbetare får skada sig på sitt arbete.

Direktivet EN 89/391 antogs 1989 och är ett direktiv från EU om att riskbedömningar ska göras.

År 2001 introducerade arbetsmiljöverket riktlinjer för systematiskt arbetsmiljöarbete (SAM – AFS 2001:1). Kort senare, år 2006 kom AFS 2006:4 som bestämmer om användning av arbetsutrustning.

Enligt SAM ska alla arbeten som utförs riskbedömas.

Läs mer om sanktionsavgifter, böter och straff för dig som arbetsgivare på Arbetsmiljöverkets hemsida.

41666

Olyckor 2023

63

Dödsolyckor 2023

37552

Olyckor 2022

49

Dödsolyckor 2022

41036

Olyckor 2021

48

Dödsolyckor 2021

34816

Olyckor 2020

29

Dödsolyckor 2020

34908

Olyckor 2019

48

Dödsolyckor 2019

External image
Ladda ner Rimini

Börja använda Rimini idag!

Det finns många anledningar till att börja använda Rimini, t.ex. så finns appen på flera europeiska och internationella språk och hjälper er förbättra er internkommunikation.

  • Tillgänglig på flera olika språk
  • Enkel och användarvänlig design
  • Uppfyller krav från Arbetsmiljöverket och EU
  • Förbättrad intern och extern kommunikation