Utbildning

AFS 2001:1 som ”arbetsgivarens arbete med att undersöka, genomföra och följa upp verksamheten på ett sådant sätt att ohälsa och olycksfall i arbetet förebyggs och en tillfredsställande arbetsmiljö uppnås”.

Arbetsgivaren har huvudansvaret för arbetsmiljön och för att arbetsmiljöarbetet bedrivs systematiskt. Ansvaret gäller också för inhyrd personal.

Arbetsgivaren skall undersöka, genomföra och följa upp är centrala i det systematiska arbetsmiljöarbetet.

Arbetsgivaren ska undersöka vilka risker som finns på arbetsplatsen och åtgärda dem så att ingen drabbas av en olycka eller av ohälsa. Därefter kontrolleras åtgärderna, så att man är säker på att riskerna har försvunnit eller minskats så mycket det går.

External image
Riskbedömning

Utformad för både ledare och/eller arbetare. Denna utbildning ger grundläggande kunskaper i riskbedömning på alla typer av arbetsplatser.

JSA - Job Safety Analysis

JSA är en mer omfattande och djupgående än en riskbedömning. Här får ni en djupare förståelse av regler, ansvar och hur en JSA genomförs.

Rimini Riskhantering

Utbildning i praktisk användning av appen Rimini Riskhantering.

Användarutbildning

Denna användarutbildning ger dig alla grunder för att lätt kunna hantera och administrera era riskbedömningar i systemet.

Ladda ner Rimini

Börja använda Rimini idag!

Det finns många anledningar till att börja använda Rimini, t.ex. så finns appen på flera europeiska och internationella språk och hjälper er förbättra er internkommunikation.

  • Tillgänglig på flera olika språk
  • Enkel och användarvänlig design
  • Uppfyller krav från Arbetsmiljöverket och EU
  • Förbättrad intern och extern kommunikation