Tävling

Har du koll på riskbedömning?
Var med och tävla om upp till 6 månaders kostnadsfri användning av Riminiappen!

Tävlingen pågår fram till 1:a december 2021.

  1. Från vilken höjd måste man förebygga fallrisk med någon typ av hjälpmedel?
  2. Hur stor är sanktionsavgiften som arbetsgivaren får betala för överträdelse av AFS 2004:3 Stegar och arbetsbockar?
  3. Du ska rensa en kvarn. Vilket påstående är riktigt?
  4. Hur många dog i arbetsplatsolyckor i Sverige 2020?
  5. Vad står AFS för?
  6. Vilket av följande påstående stämmer när det gäller fördelning av uppgifter i arbetsmiljöarbetet?
  7. Vad är en riskmatris?
  8. Vad står JSA för?
  9. När minskar sannolikheten för att det uppstår risker?